"Dro-lab" mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
ul. Tymienieckiego 5A
55-220 Jelcz-Laskowice
tel: +48 602 381 330
email: biuro@drolab.pl

O FIRMIE


Historia

Firma “DRO-LAB” została zarejestrowana 7 czerwca 1993 roku przez doktora Politechniki Wrocławskiej Henryka Kobę. Firma od początku prowadziła działalność przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego, by od 2008 roku rozszerzyć swój obszar na cały kraj.
Świadczyła usługi zarówno w sferze badań laboratoryjnych, analiz technicznych, projektów budowlanych, urbanistycznych i technologicznych, a także nadzorów budowlanych.
W 2009 roku wybudowane zostało własne laboratorium drogowe.


Obecnie

Obecnie firma zatrudnia laborantów drogowych, geologów a także projektantów. Stosowanie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do prac w terenie oraz do wykonywania badań, jak również wykorzystywanie sprawdzonych technologii w pracach kameralnych i doświadczenie personelu umożliwia nam realizację usług w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami naszych Klientów. W realizację polityki jakości, a w konsekwencji doskonalenia naszych usług zaangażowana jest cała firma, co umożliwia nam szybką i profesjonalną reakcję na potrzeby Klientów. Stały kontakt z Klientami, wymiana uwag odnośnie spraw związanych z organizacją i realizacją zadań, oraz ciągła ocena bieżących działań pozwalają na sukcesywną poprawę jakości naszych usług oraz doskonalenie się poprzez kształcenie i zakup nowocześniejszego wyposażenia.
Coroczne opinie i referencje, o jakie prosimy naszych klientów, pozwalają na ciągłą kontrolę naszych działań i umożliwią realizację celów strategicznych.

Nasz obecny profil działalności to:

Opracowywanie dokumentacji projektowych z zakresu budownictwa drogowego
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze
  • kosztorysy i specyfikacje techniczne robót
Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa komunikacyjnego
  • badania laboratoryjne gruntów, badania kruszyw
  • badania geotechniczne
  • badania betonów cementowych i badania mas bitumicznych
  • badania terenowe podłoża gruntowego budowli komunikacyjnych ( drogi, koleje )
  • badania nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz badania podtorza kolejowego
  • recepty mas bitumicznych
Kompleksowa obsługa budów w zakresie nadzorów ( autorskich i inwestorskich ).

Wykonujemy - badania kruszyw, gruntów, vss oraz badania geotechniczne
Przyszłość

Podstawowym celem jest ugruntowanie i umocnienie dotychczasowej posiadanej pozycji rynkowej. Wierzymy, że uda się to osiągnąć poprzez ciągłe doskonalenie w zakresie zdolności do spełnienia wymagań Klienta. W tym celu zamierzamy zintensyfikować realizację usług w zakresie badań betonów, a także zwiększyć usprzętowienie firmy, które pozwoli na rozszerzenie oferty świadczonych usług. Naszym kolejnym celem jest uzyskanie statusu laboratorium akredytowanego.
Mamy świadomość, że ciągłe doskonalenie pozwala właściwie reagować na rosnące potrzeby i oczekiwania Klientów oraz zapewnić dynamiczny rozwój firmy.